Početna Kviz Bioritam Online Chat Horoskop Sanovnik
 
Subscribe

 

 

Uslovi Korištenja

Dobro došli na Dnevni Horoskop.in.rs web sajt. Dnevni Horoskop.in.rs vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja svog sajta koje je podložno niže navedenim Uslovima korištenja. Uslovi korištenja primenjuju se na sve sadržaje i usluge sajta Dnevni Horoskop.in.rs .

Opis usluga

Dnevni Horoskop.in.rs  svojim posetiocima pruža mogućnost korištenja različitih sadržaja i usluga, a u skladu ovde utvrđenim Uslovima.

Chat

Chat je besplatni servis Dnevni Horoskop.in.rs koji omogućuje komunikaciju među posetiocima sajta i regulisan je ovim Uslovima korištenja te Pravilima lepog ponašanja na chatu.

Obaveze korisnika pri korištenju sajta Dnevni Horoskop.in.rs

DH ne kontroliše sadržaj koji razmenjuju posetioci te ne može garantovati tačnost, poreklo ili kvalitet takvog sadržaja.

Dnevni Horoskop.in.rs neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korištenja usluga sajta.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga sajta Dnevni Horoskop.in.rs , ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

a) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,

b) obavljivanje, slanje, razmena i prenošenje informacija za koje posetioc zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo naneti štetu drugim korisnicima,

c) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,

d) manipulisanje identifikatorima kako bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem usluga sajta Dnevni Horoskop.in.rs ,

e) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,

f) objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, "spam", lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje

g) svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računarske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme,

h) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetioca sajta i korisnika.

DH zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim Uslovima korištenja.

DH zadržava pravo automatskog ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja odnosno kršenja ovih Uslova korištenja.

Prihvatanjem ovih Uslova korištenja korisnik se slaže da će usluge sajta uključivati reklame, te da će usluga uključivati raznorazna obaveštenja, poruke administratora i slične poruke DH-a neophodne za redovno obaveštavanje posetioca sajta i normalno funkcionisanje svih usluga i sadržaja sajta Dnevni Horoskop.in.rs

Autorska prava

Sadržaj na sajtu Dnevni Horoskop.in.rs  je zaštićen autorskim pravima. Menjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribucija takvog sadržaja je moguće samo uz prethodnu dozvolu DH ili oglašivača. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na sajtu, o tome je dužan obavestiti DH .

Sadržaj objavljen na sajtu Dnevni Horoskop.in.rs sme se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštovanje svih autorskih i drugih vlasničkih prava kao i svakog navedenog ograničenja prava.

Registracija korisnika i posetioca sajta

Registracijom za usluge sajta Dnevni Horoskop.in.rs korisnik dobija podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautorizovanim korištenjem svog korisničkog računa.

Završetkom registracije korisnik prihvata odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom servisa sajta Dnevni Horoskop.in.rs.

DH nikada i ni pod kojim uslovima neće od korisnika tražiti korisničke podatke, a što se posebno odnosi na lozinku, te tajno pitanje i odgovor. Radi identifikacije prilikom pružanja pomoći korisnicima, DH može zatražiti e-mail adresu korisnika.

Pomoć i podrška

DH korisnicima sajta ne pruža telefonsku podršku.

Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih e-mail adresa, a prema vrsti usluge za koju je korisnik registrovan.

Odgovarajuće e-mail adrese objavljene su na stranicama uz opis pojedine usluge.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

DH poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca sajta. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku nisu dostupni trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na sajtu Dnevni Horoskop.in.rs vode na stranice drugih web-stranica i servisa. Te stranice nisu pod kontrolom DH i DH nije odgovoran za sadržaj tih stranica niti za linkove na tim stranicama.

Poslovni odnos (što između ostalog uključuje korespondenciju, plaćanje, dostavu robe i usluga i sl.) između posetioca i oglašivača na i izvan sajta Dnevni Horoskop.in.rs isključivo je stvar poslovnog dogovora posetioca i oglašivača.

DH nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na svom sajtu.

Sadržaj dobijen od korisnika i posetioca sajta

DH nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmenjuju posetioci sajta, iako zadržava pravo da tokom korištenja usluga sajta koristi neke od tih sadržaja u promotivne svrhe usluga unutar kojih je sadržaj objavljen.

Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posetiocima sajta.

Promene usluga i sadržaja sajta

DH zadržava pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na sajtu bez obaveze prethodne najave. DH nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promenama.

Ukidanje i zabrana korištenja usluga sajta

DH zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja vašeg korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koju ste registrovani, a bez prethodne najave i/ili obrazloženja.

DH ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Napomena

Svi samoinicijativno poslati materijali, a posebno fotografije, video zapisi, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju biti objavljeni na sajtu Dnevni Horoskop.in.rs. Pošiljaoci Materijala prihvataju da za poslate Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal sajtu Dnevni Horoskop.in.rs garantuju pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. DH poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulisana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala sajtu DH iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću saglasnost sa pre navedenim stajalištima sajta.

Promene uslova korištenja

DH zadržava pravo bez prethodne najave promeniti ili modifikovati Uslove korištenja sajta. Svaka promena biće objavljena na adresi Dnevni Horoskop.in.rs.

DH će povremeno putem vesti ili oglasa obavestiti posetioce o važnim izmenama i dopunama Uslova korištenja.

 

 

 

* DH = Dnevni Horoskop.in.rs 

  facebook Live Bookmark MySpace Twitter

Copyright  © 2009   |   Dnevni Horoskop.in.rs   |   Sva prava zadržana.   |    Designed by Hosting-Drive   |   Uslovi korištenja   |   Korisnika Online   |   web stats posetilaca